UDDANNELSE

 

 

 

 

 

 

Klinikken prioriterer uddannelse højt.

Vi har et samarbejde med Københavns Universitet om uddannelse af medicinstuderende. Uddannelsen er primært et kommunikationskursus, hvor de studerende på basis af videooptagelser af konsultationer skal lære at behandle patienter i almen praksis. Du kan derfor blive spurgt, om du har lyst til at være med i den type konsultationer. Det tager typisk en halv time. Du vil blive grundigt undersøgt af af den studerende og altid af en af klinikkens faste læger.

Vi har et samarbejde med Region Hovedstaden om videreuddannelse af læger på forskellige niveauer, dels i den kliniske basisuddannelse og dels de læger, der skal uddanne sig videre til speciallæger i almen medicin.

 For alle uddannelsessøgende gælder det, at de arbejder under tæt supervision af de faste læger.

Vi beder derfor om forståelse for, at man ikke altid kommer ind til klinkkens faste læger særligt ved akut sygdom.